زبان :
تبریک مدیر عامل RKP بمناسبت دریافت گرید A ساپکو

ابتداعملکرد موفق در مطابقت با الزامات خاص ساپکو ( بر اساس SSR3و مدل موفقیت پایدار سازمان ) ، ارتقاء گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت به گرید A به عنوان اولین شرکت گروه موتوری ساپکو را به خانواده بزرگ RKP، هیئت محترم مدیره و تمامی مشتریان گرامی ، تبریک عرض می نمایم.