زبان :
سمینار با حضور مهمانانی از استان اصفهان

حضور حدود 50 نفر از تعمیرکاران ، تراشکاران و فروشندگان بخش سنگین رینگهای دیزل استان اصفهان در کارخانه رینگ خودرو پارس