زبان :
اخبار رینگ خودرو پارسموفقیت غرور انگیز شما عزیزان در دیافت ...
ابتداعملکرد موفق در مطابقت با الزامات خاص ساپکو ( بر اساس SSR3و مدل موفقیت پایدار سازمان ) ، ارتقاء گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت به گرید A به عنوان اولین شرکت گروه موتوری ساپکو را به خانواده بزرگ RKP، هیئت محترم مدیره و تمامی مشتریان گرامی ، تبریک عرض می نمایم.غرفه RKP، غرفه نمونه نمایشگاه خودرو
در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو، قطعات و صنایع وابسته سال 92 ...
حضور حدود 50 نفر از تعمیرکاران ، تراشکاران و فروشندگان بخش سنگین رینگهای دیزل استان اصفهان در کارخانه رینگ خودرو پارسحضور در نمایشگاه  موتور تهران بعنوان حامی مالی
حضور در نهمین همایش موتورهای درونسوز و نفت و پنجمین نمایشگاه موتور تهران (بعنوان حامی مالی)
دریافت لوح واحد صنعتی نمونه استان قزوین توسط شرکت رینگ خودرو پارس
خداوند بزرگ را سپاس می گوییم که امسال نیز همانند سالهای گذشته این توفیق را نصیب مجموعه رینگ خودرو پارس نمود تا گوشه ای از دغدغه های فکری خانواده های دارای فرزند را با تقدیم نوشت افزار رفع نماییم